Propozice závodu

JIHLAVA 24 HOURS MTB, WEMBO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS, JUNE 18.-19. 2022

1. TERMÍN

Sobota a neděle 18.–19. června 2022

2. LOKALITA

Amfiteátr Březinovy sady
Březinovy sady 4733/16
586 01 Jihlava
Česká Republika
www.amfik.cz
Závodní okruh je veden městským lesoparkem a městem, včetně jeho historického centra. Délka jednoho kola je 9 km, převýšení 185 m. Trasa je společná pro všechny kategorie závodu.

3. DOBA TRVÁNÍ ZÁVODU

Start závodu bude v sobotu 18.6.2022 v 11:00.
Závod bude trvat více než 24 hodin, maximálně 25 hodin.
Tzn., že do výsledku závodníka může být jako poslední započteno kolo, které začalo před uplynutím 24 h od startu (tj. neděle 11:00) a skončilo před uplynutím 25 h od startu (tj. neděle 12:00).
Konec závodu bude nejpozději v neděli 19.6.2022 ve 12:00. Konec závodu může nastat dříve, pokud v rozmezí 11:00 až 12:00 dokončí všichni závodníci svůj poslední okruh.

4. POČET ZÁVODNÍKŮ

Kvůli kapacitním možnostem trati se bude smět zúčastnit závodu 400 účastníků (tj. dohromady ve všech kategoriích). Max. 100 závodníků pro závod na 12 h plus max. 300 závodníků pro závod na 24 h. Po naplnění tohoto limitu stopneme přihlašování.

5. KATEGORIE

Mistrovství Evropy v závodě na 24h:

MEN ELITE             WOMEN ELITE
Kategorie ELITE jsou bez ohledu na věk.
Jednotlivci v závodě na 24h:
MEN JUNIOR 16 - 22 let       WOMEN JUNIOR 16 – 22 let
MEN 23 - 29 let       WOMEN 23 – 29 let
MEN 30 - 34 let       WOMEN 30 – 34 let
MEN 35 - 39 let       WOMEN 35 – 39 let
MEN 40 - 44 let       WOMEN 40 – 44 let
MEN 45 - 49 let       WOMEN 45 – 49 let
MEN 50 - 54 let       WOMEN 50 – 54 let
MEN 55 - 59 let       WOMEN 55 – 59 let
MEN 60 - 64 let       WOMEN 60 – 64 let
MEN 65 - 70 let       WOMEN 65 – 70 let
MEN 70 + let             WOMEN 70 + let
MEN single speed       WOMEN single speed

Dvojice v závodě na 24h:
MEN 2-team
WOMEN 2-team
MIX 2-team
Čtveřice v závodě na 24h:
MEN 4-team
WOMEN 4-team
MIX 4-team

Mistrovství Evropy v závodě na 12h:

Jednotlivci v závodě na 12h:
MEN 12H
WOMEN 12H
Dvojice v závodě na 12h:
MEN 2-team 12H
WOMEN 2-team 12H
MIX 2-team 12H

Závodníci ve věku od 16 - 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu. Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících. Při určování věku závodníka se bere v úvahu pouze rok narození, nikoli přesné datum. Např., závodníci narození 1.1.2000 a 31.12.2000 jsou pro závod oba považování za 22 leté.

Všechna pravidla pro závod na 12h budou analogická se závodem na 24h.

6. PŘIHLÁŠKY

Elektronicky na internetové adrese: www.jihlavska24MTB.cz nebo osobně na místě závodu.
Cena startovného se liší dle data registrace, ve třech obdobích:

Uzávěrky elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného v jednotlivých obdobích jsou:
• do 31.3.2022 - snížená cena startovného.
• do 31.5.2022 - základní cena startovného.

Osobní přihlášení na místě závodu
• Elektronické přihlášky a platby po termínu 31.5.2022 nebudou možné. Poslední možnost k přihlášení bude osobně v místě startu v čase prezence závodu 17. a 18.6.2022 - základní cena startovného, platba pouze hotovostně.
K přihlášce je možné objednat úrazové pojištění. Možnost úrazového pojištění – pojištění ano/ne. Doba nezbytného léčení DNL-D 200,– Kč. Trvalé následky úrazu 600 000,– Kč. Smrt následkem úrazu 300 000,– Kč. Cena 12,- EUR nebo 306,– Kč.
V přihlášce je třeba specifikovat ubytovací a parkovací požadavky. Parkování a některé ubytovací služby budou zpoplatněny. K těmto poplatkům a souvisejícím informacím bude vydán dodatek propozic „Ubytování“.

7. STARTOVNÉ, POPLATKY

24H závod:

Platba startovného bezhotovostně do 31. 3. 2022
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 80,- EUR/osobu nebo 2080,- Kč/osobu – snížená cena startovného
Platba startovného bezhotovostně do 31. 5. 2022
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 100,- EUR/osobu nebo 2600,- Kč/osobu – základní cena startovného

12H závod:

Platba startovného bezhotovostně do 31. 3. 2022
2-tým, jednotlivci = 70,- EUR/osobu nebo 1820,-Kč/osobu – snížená cena startovného
Platba startovného bezhotovostně do 31. 5. 2022
2-tým, jednotlivci = 90,- EUR/osobu nebo 2340,-Kč/osobu – základní cena startovného

Platbu je nutno uhradit do 10 kalendářních dní od registrace k závodu. V případě neuhrazení startovného v daném termínu nebude registrace platná a bude smazána.

24H závod:

Platba startovného hotovostí na místě závodu v čase prezence závodníků
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 100,- EUR/osobu nebo 2600,- Kč/osobu – základní cena startovného.

12H závod:

Platba startovného hotovostí na místě závodu v čase prezence závodníků
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 100,- EUR/osobu nebo 2600,- Kč/osobu – základní cena startovného.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE:

2x startovní číslo se jménem, prostor na pitstop 3x6m, triko s logem závodu, bidon, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 2 x teplé jídlo, 2 x nápoj) zdravotní pomoc, měření času, mytí kol, připojení se na elektřinu (několik přípojných míst v prostoru kempu), vstup na doprovodný kulturní program v pátek a v sobotu do prostoru letního kina. V případě neúčasti se startovné nevrací.

PARKOVACÍ, UBYTOVACÍ POPLATKY

Parkování osobního auta v areálu 10,- EUR
Parkování karavanu v areálu 20,- EUR
Zařízený pitstop (přístřešek, židle, stůl, elektřina v místě) 60,- EUR

ZPŮSOB PLATBY:

Bezhotovostně na účet banky: ČSOB, a.s., č.ú. 241 830 347 / 0300
Při platbě ze zahraničí použijte měnu EUR, typ platby SEPA a kód zpoplatnění SHA.
IBAN: CZ7303000000000241830347, BIC (SWIFT): CEKOCZPP
variabilní symbol bude specifikován během přihlašování.
Nebo lze platit hotovostně na místě při prezentaci do závodu v Kč nebo EUR.
Doklad o bezhotovostním zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.

8. PRAVIDLA ZÁVODU

8.1 TRASA ZÁVODU

Trať bude označená šipkami a páskou. Závodníci musí jezdit výhradně po označené trati. Závodník, který opustí trať z nějakého důvodu, se musí vrátit do stejného bodu a pokračovat v kole. V případě, že kolo nedokončí a vrátí se z opačného směru je toto povinen nahlásit časomíře. Střídání štafet bude probíhat v prostoru startu na místě určeném pořadateli.

8.2 START ZÁVODU

Slavnostní start závodu je hromadný z náměstí v soboru 18.6.2022 v 11:00, následně vjezd do prvního měřeného kola (v areálu letního kina) je letmý. Slavnostního startu se mohou zúčastnit všichni závodníci, celého týmu (štafety). Ti závodníci štafet, kteří nepojedou do prvního kola, zůstanou v pitstopu, nevjedou do měřeného úseku.

8.3 STŘÍDÁNÍ

Střídání závodníků v týmu může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému. Střídání je stvrzeno zřetelným dotykem, například plácnutím. Střídání jinde na trati není možné a je důvodem k diskvalifikaci.

8.4 ČASOMÍRA

Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.
Čip bude snímán měřícím kobercem na začátku a konci měřeného kola. Také na kontrolním stanovišti v cca polovině kola (mezičas).
Časomíru zajišťuje firma SPORTSOFT, na jejíž webových stránkách budou k dispozici průběžné výsledky.

8.5 MIX

Mix znamená alespoň jedna žena v týmu. Ženy v teamu musí ujet alespoň 20% celkové vzdálenosti teamu.

8.6 ZMĚNA KATEGORIE

Přehlášení závodníků a týmů během závodu do jiné kategorie není možné.

8.7 POVINNÉ VYBAVENÍ

Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Po celou dobu závodu bude závodník používat ochrannou cyklistickou přilbu. Každý účastník je povinen používat v době od 21:00 hod. do 05:00 hod. dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit.

8.8 PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu, bude dodržovat platná pravidla silničního provozu, závodu se účastní na vlastní nebezpečí
- není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)
- stvrdí podpisem při registraci na místě závodu níže uvedené prohlášení

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA závodu Jihlavská 24 MTB

Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.
Zájemcům o účast v závodech JIHLAVSKÁ24MTB na 24, doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.

8.9 BĚHEM ZÁVODU JE DOVOLENO

Podávání občerstvení v pitstopu nebo v oficiálním cateringu závodu. Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu. Po dokončení měřeného kola odpočívat před započetím dalšího kola.

8.10 BĚHEM ZÁVODU NENÍ DOVOLENO

Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu. Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu. Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci. Odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp. Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci. Používat za jízdy elektronická zařízení se sluchátky.

8.11 ODSTOUPENÍ ZE ZÁVODU

Závodník (tým) může kdykoli odstoupit ze závodu. Když se tak stane, musí o tom neprodleně informovat časomíru a organizátory závodu. Splní-li podmínky klasifikace, získají oficiální výsledek.

8.12 PŘERUŠENÍ NEBO PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZÁVODU

Závod může být pozastaven nebo přerušen v důsledku extrémně špatného počasí nebo mimořádných událostí, o kterých rozhodne organizátor. V případě předčasného ukončení závodu z výše zmíněných důvodů závodníci nemají právo nárokovat vrácení startovného!
Bude-li závod pozastaven, tak všichni závodníci musí dokončit kolo a jejich čas a okruhy budou zaznamenány.
Bude-li závod následně pokračovat, závodníci budou znovu startováni podle rozdílu časů při dojezdu. Závodníci, kteří byli při pozastavení v depu, vyjedou s prvním závodníkem ve chvíli nového startu.
Bude-li závod předčasně ukončen, bude platit pořadí v momentě uzavření trati.

8.13 ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ NA TRATI

Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže v průběhu měřeného kola, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu) a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.

8.14 PODMINKY KLASIFIKACE PRO ZÁVOD NA 24 HODIN:

Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 1 kolo. Tuto povinnost má i každý člen týmu.
Výjimka z pravidla ujetí 1 kola pro člena týmu Čtveřice platí v případě zranění závodníka (člena štafety).

8.15 VYHODNOCENÍ, VYHLAŠOVÁNÍ, PRIZE MONEY

Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dřívější dojezdový čas. Vyhlašují se první tři místa v kategorii.

Pouze v závodě na 24 h v kategoriích jednotlivců ELITE muži i ženy se vyhlašuje pět míst a těm náleží PRIZE MONEY:
1. Místo       1 000 EUR
2. Místo       500 EUR
3. Místo       300 EUR
4. Místo       200 EUR
5. Místo       100 EUR
Vítězové všech kategorií obdrží mistrovské dresy.

8.16 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 30 min po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do dalších 30-ti minut po zveřejnění výsledků v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.

8.17 PROTESTY

Protesty mohou podávat pouze závodníci (kapitáni), registrovaní pomocníci nebo organizátoři závodu.

9. POŘADATEL:

SLIBY – CHYBY, z.s.
U Hřbitova 1
586 01 Jihlava

IČO: 228 44 325
Bankovní spojení: 241 830 347 / 0300
Při platbě ze zahraničí použijte měnu EUR, typ platby SEPA a kód zpoplatnění SHA.
IBAN: CZ7303000000000241830347
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
www.jihlavska24MTB.czDodatek propozic závodu - Ubytování

Centrum závodu včetně místa ubytování je na adrese:
Amfiteátr Březinovy sady
Březinovy sady 4733/16
586 01 Jihlava
Česká Republika

N 49°23.94625', E 15°35.59823'

Jedná se o areál letního kina s přilehlou loukou. Areál se nachází v údolí říčky Jihlávky, v lesoparku Heulos, uprostřed města Jihlava.

Přímo v amfiteátru se nachází:

1. kancelář závodu, kde probíhá registrace
2. cílové měřící místo
3. startovací měřící místo
4. Prostor pro střídání (mezi cílovým a startovacím místem)
5. občerstvení / catering
6. stanoviště časomíry
Louka vedle amfiteátru a atletické hřiště budou rozděleny na camp/pitstopy. Trať bude vedena loukou mezi pitstopy. Rozměry pitstopů jsou 3x6m. Rozložení a číselné označení pitstopů viz náčrt níže.

Na jeden pitstop má nárok:

- sólo závodník
- dvojice
- čtveřice
Přihlášeným závodníkům se zaplaceným startovným nabízíme možnost zarezervovat konkrétní pitstop. Aktuální informace o obsazenosti bude na FB nebo WEB, komunikace přes e-mail: jihlavska24mtb@centrum.cz
Více také na:
www.jihlavska24mtb.cz/kontakty.html
www.facebook.com/jihlavska24mtb.cz

Pro závodníky, kteří přicestují bez kempovacího vybavení, připravíme zařízený pitstop (stan, židle, stůl, elektřina). Předpokládáme, že takových pitstopů bude nejvíce 30. Rezervujeme pro mě místa B3 až B32. Tyto zařízené pitstopy jsou zpoplatněny a už při přihlašování do závodu je objednejte.
Auta nesmí vjíždět na louku. Parkovat lze podélně na asfaltové silnici a příčných parkovacích místech. Přesné parkovací místo nelze zarezervovat, daný je celkový počet.
Parkovacích míst je v areálu omezený počet. Míst je 150. Proto jsou zpoplatněna a už při přihlašování do závodu je objednejte. Všichni závodníci mohou do areálu vjet a vyložit materiál zdarma.
Míst pro karavany je v areálu také omezený počet. Míst je 20. Proto jsou zpoplatněna a už při přihlašování do závodu je objednejte.

Praktické informace:

Nejbližší mezinárodní letiště jsou v Praze a ve Vídni. Cesta z Prahy cca 2h, z Vídně cca 3h, v závislosti na provozu.

Více na:
www.jihlavska24mtb.cz/ubytovani.html

propozice ke stažení

download
Dodatek propozic závodu - UBYTOVÁNÍ

stáhnout

download
Propozice závodu

stáhnoutsponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor