Seriál 24hodin MTB Pravidla DEMA Československého seriálu 24 hodin MTB  2014 Místa a termíny 2014:             Jihlava, 17.-18. května 2014  www.jihlavska24mtb       Žilina- Belá-Nižné Kamence  07.-08.června  2014  www.24mtb.eu                             Liberec-Vesec  14.-15.června 2014   www.24hours-mtb.com                                     Bystřička  28.-29.června 2014  www.mtbmaraton.cz                                     Beroun  26.-27.července 2014 www.berounska24h.cz          Kuchyňa , okres Malacky         20.-21.září 2014  24 MTBike Jam 2014 Povinná výbava: Závodit lze pouze na horských nebo trekových  kolech  v dobrém technickém stavu. Přilba na hlavě je na trati pro závodníky povinná. Absence přilby je důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu. Každý účastník je povinen používat během nočních hodin dostatečné osvětlení v době od soumraku do úsvitu.  Zadní červené světlo musí trvale svítit, nesmí blikat. Bezpečnost: Okruhy jsou označeny, ale závodí se za plného provozu ostatních vozidel. Účastníci závodu berou toto na vědomí a jsou povinni přizpůsobit svoji jízdu pravidlům silničního provozu a aktuální situaci na trati. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí. Kategorie seriálu: 24 hod. SOLO MUŽI OPEN 24 hod. SOLO MUŽI OD 40 LET 24 hod. SOLO MUŽI OD 55 LET 24 hod. SOLO ŽENY OPEN 24 hod. SOLO ŽENY OD 40 LET   24 hod. 2 TÝM MUŽI OPEN 24 hod. 2 TÝM MUŽI OD 40 LET 24 hod. 2 TÝM ŽENY  - OPEN 24 hod. 2 TÝM MIX - OPEN   24 hod. 4 TÝM MUŽI OPEN 24 hod. 4 TÝM MUŽI OD 40 LET 24 hod. 4 TÝM MIX - OPEN Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodní/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní. Bodování seriálu: 1. místo 200 bodů 2. – 32. místo dále po 5 bodových rozdílech 33. – 53. Místo po 2 bodových rozdílech Klasifikace: Když se starší závodník přihlásí byť jen v jediném závodě DEMA Československého seriálu 24 hodin MTB  do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii. Jestliže absolvuje všechny závody v kategorii OPEN bude v této také hodnocen.  Klasifikováni budou závodníci/týmy, které se zúčastní  minimálně  čtyř závodů a budou vyhodnoceni ve výsledkové listině těchto závodů.  Průběžné  a konečné vyhodnocení  seriálu zajišťuje firma Sportsoft.  Pořadatel každého závodu je povinen  neprodleně předat výsledky  ke zpracování. Vyhodnocení seriálu proběhne  při posledním závodu seriálu. Přihlášky: Registrace na závody je na webových stránkách jednotlivých závodů seriálu. Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci od 18ti let, 15-17 letí pouze za trvalé přítomnosti alespoň jednoho zákonného zástupce, nebo s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce. V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií muži). Přehlášení závodníků a týmů z jiné kategorie během závodu do jiné kategorie je zakázáno. Vyhlašují se první tři v obsazené kategorii Mix znamená alespoň jedna žena v týmu. Každý tým (i dvoučlenný) musí zvolit svého kapitána. Pouze kapitán je oprávněn reprezentovat tým a je oprávněn jednat s pořadateli. Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tzn., že tuto povinnost má i každý člen týmu. Pravidla závodu: Start závodu probíhá způsobem určeným pořadatelem závodu. Např. stylem Le-Mans , kdy závodníci po startu běží k připraveným kolům, hromadným startem nebo letmým startem. Výměna  jednotlivých závodníků může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému (prostor startu a cíle). Tento prostor přesně určí pořadatel při předstartovním briefingu. Výměna jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci. Výměna je stvrzena zřetelným dotykem, například plácnutím nebo předáním štafetového předmětu. Závodník (tým) je povinen ihned oznámit případné odstoupení ze závodu organizátorům. Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu. Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu. Podávání občerstvení je povoleno kdekoli na trati. Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp. Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci. Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu. Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci. Do celkového výsledku se započítávají pouze celé okruhy, které závodník ujede do 24:00:00h trvání závodu. Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dřívější dojezdový čas. Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže na trati, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu), a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude. Ve výsledkové listině budou uvedeni pouze závodníci/týmy, které projedou cílovou branou v čase 11:15 – 12:00 hodin PARTNEŘI
Hlavní partneři Mediální partneři Partneři Partnerské závody
18. - 19. května 2013