Propozice Propozice závodů na 24,12 a 6 hodin JIHLAVSKÁ 24 MTB TERMÍN: 18.-19.května 2013 LOKALITA : Areál letního kina Jihlava, Heulos, www.amfik.cz  „JIHLAVSKÁ 24 MTB“ Závod na 24 hodin Kategorie Jednotlivci (muži, ženy) OPEN, od 40 a od 55 let 2 tým (muži, ženy) OPEN a od 40 let 2 tým (mix) OPEN 4 tým (muži, ženy) OPEN a od 40 let 4 tým (mix) OPEN 8 tým (bez rozdílu) bez omezení věku nemusí být 8 závodníků (dle možností týmu 5 – 8 závodníků) Startovné se platí za počet členů týmu –tým je každopádně hodnocen v kategorii 8 tým Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodní/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní. Platba startovného do 2.5. 2013 8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 800,- Kč/ osoba (s upomínkovým předmětem) Platba startovného od 3.5. 2013 do 14.5. 2013 8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1100,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) Platba na místě závodu od 17. do 18.5. 2013 v čase prezence závodníků 8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1100,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu  (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 2 x teplé jídlo, 4 x nápoj ), zdravotní a technickou  pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na kulturní program v  pátek a v sobotu do prostoru letního kina. Při platbě startovného do 2.5. 2013 upomínkový  předmět. V případě neúčasti se startovné nevrací.  Závod na 12 hodin Kategorie: Jednotlivci (muži, ženy) OPEN a od 40 let 2 tým (muži, ženy, mix) OPEN a od 40 let Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodní/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní. Platba startovného do 2.5. 2013 2-tým, jednotlivci = 600,- Kč/ osoba (s upomínkovým předmětem) Platba startovného od 3.5. 2013 do 14.5. 2013 2-tým, jednotlivci = 800,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) Platba na místě závodu od 17. do 18.5. 2013 v čase prezence závodníků 2-tým, jednotlivci = 800,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu  (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 2 x nápoj ), zdravotní a technickou  pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na kulturní program v  pátek a v sobotu do prostoru letního kina. Při platbě startovného do 2.5. 2013 upomínkový  předmět. V případě neúčasti se startovné nevrací.   Závod na 6 hodin Kategorie Jednotlivci (muži, ženy) OPEN a od 40 let 2 tým (muži, ženy, mix) OPEN a od 40 let Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodní/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní. Platba startovného do 2.5.2013 2-tým, jednotlivci = 400,- Kč/ osoba (s upomínkovým předmětem) Platba startovného od 3.5.2013 do 14.5.2013 2-tým, jednotlivci = 600,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) Platba na místě závodu od 17. do 18. 5. 2013 v čase prezence závodníků 2-tým, jednotlivci = 600,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 1 x nápoj), zdravotní a technickou pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol a vstup na kulturní program v pátek a v sobotu do prostoru letního kina. Při platbě startovného do 2.5.2013 upomínkový předmět. V případě neúčasti se startovné nevrací.  „MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ŠKOL 6 HODIN MTB“ Závod na 6 hodin Kategorie Jednotlivci (muži, ženy) 2 tým (muži, ženy, mix) Platba startovného do 2.5. 2013 2-tým, jednotlivci = 250,- Kč/ osoba Platba startovného od 3.5. 2013 do 14.5. 2013 2-tým, jednotlivci = 450,- Kč/ osoba (bez nároku na upomínkový předmět) STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu  (zdarma občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 1 x nápoj), zdravotní a technickou pomoc,  měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol. Při platbě startovného do 2.5.2013  upomínkový předmět.   V případě neúčasti se startovné nevrací.   Závodníky této kategorie přihlašuje zástupce školy!!! OBECNÁ PRAVIDLA pro „JIHLAVSKÁ 24 MTB“  „MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ŠKOL 6 HODIN MTB“ PŘIHLÁŠKY: na internetové adrese: http://www.jihlavska24mtb.cz/ nebo na místě závodu. Cena startovného se liší dle data registrace. Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je: - do   2.5. 2013   snížená cena startovného.  - do 14.5. 2013  základní cena startovného. Přihlášky a platby po tomto termínu pouze v místě startu v době registrace. ZPŮSOB PLATBY na účet banky:  ČSOB, a.s.,  č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci. Doba trvání závodu: 24, 12 a 6 hodin PODMINKY KLASIFIKACE PRO  ZÁVOD NA 24 HODIN: Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tzn., že tuto povinnost má i každý člen týmu. 8.tým  -  nezáleží na počtu ujetých kol jednotlivých členů týmu ani na celkovém počtu ujetých kol týmu. Když se starší závodník přihlásí byť jen v jediném závodě DEMA Československého seriálu 24 hodin MTB  do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii. Jestliže absolvuje všechny tři závody v kategorii OPEN bude v této také hodnocen.  Klasifikováni budou závodníci/týmy, které se zúčastní všech tří závodů a budou vyhodnoceni ve výsledkové listině těchto závodů.  Klasifikován bude pouze závodník tzn. jednotlivec nebo člen štafety, který projede cílem v čase od 11:15 do 12:00 hod. Tyto podmínky neplatí pro závod na  12 a 6 hodin. TRASA ZÁVODU Délka 9,5 km, převýšení 220 m. Trasa je společná pro všechny kategorie závodu AREÁL ZÁVODU Detailní schéma naleznete v sekci ubytování. Rezervace pitstopů nebude. Míst pro pitstopy, stany, karavany a auta je v areálu dostatek. ČASOMÍRA Zajišťuje firma SPORTSOFT http://sportsoft.cz/cs  Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem. Závodníci odevzdají čip pořadatelům závodu v prezenční místnosti do jedné hodiny po skončení závodu dané kategorie. Za ztrátu čipu pořadatel závodu účtuje 1.500,- Kč. POVINNÉ VYBAVENÍ Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech (kola velikosti  26“, 28“ nebo 29“) v dobrém technickém stavu. Každý účastník je povinen používat v době od 21:00 hod. do 05:30 hod. dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit. SERVIS KOL Servis bude zajištěn od soboty 18.5.2013 do neděle 19.5.2013 PODMÍNKY ÚČASTI Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že: bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu závodu se účastní na vlastní nebezpečí.  Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati) Prohlášení účastníka závodu Jihlavská 24 MTB Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána. Zájemcům o účast v závodech JIHLAVSKÁ24MTB na 24, 12 a 6 HODIN a MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ŠKOL – ZÁVOD NA 6 HODIN, doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1,5 hodiny po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány. Závodníci středních škol a závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo zástupce školy, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce nebo zástupce školy přítomen po celou dobu konání závodu. POŘADATEL SLIBY – CHYBY, o.s. U Hřbitova 1 586 01 Jihlava IČO: 228 44 325 Bankovní spojení: 241 830 347 / 0300 http://www.jihlavska24MTB.cz PARTNEŘI
Hlavní partneři Mediální partneři Partneři Partnerské závody
18. - 19. května 2013